top of page

Referenční projekty na výstavbu diesel elektráren pro SVR na klíč - ESKO INNOVATION

U stavby elektrárny pro podpůrné služby ČEPS (Česká energetická přenosová soustava) je klíčové zajistit, aby elektrárna byla schopna poskytovat stabilní a spolehlivý výkon, který je nezbytný pro udržení rovnováhy v elektrické síti. To zahrnuje schopnost rychle reagovat na změny v poptávce po elektřině a podporovat stabilitu sítě v případě neočekávaných událostí nebo výpadků. Zároveň celý projekt musí být postaven a nakalibrován tak, aby dokázal vždy dodávat zasmluvněné a požadované množství výkonu, nebo dojde k odpojení tohoto zdroje z agreagace a zastavení poskytování podpůrných služeb.V rámci ESKO Innovation řešíme celý proces výstavby a realizace těchto projektů. Vše začíná již projekční části a volbou vhodných technologií. Následně elektrárnu postavíme, uvedeme do provozu a zajistíme veškerá potřebná povolení a certifikace. To co nás odlišuje od ostatních je zejméná komplexní přístup k řešení projektů a hledání inviduálních řešení pro naplnění potřeb investorů.


  1. Komplexní přístup: ESKO Innovation má schopnost řešit komplexně všechny aspekty podpůrných služeb pro ČEPS. Navrhujeme a realizujeme projekty od A do Z. Tato komplexní realizace zahrnuje již tvorbu projektu, výběr vhodných technologií, uvedení do provozu, certifikace a předání stavby.

  2. Plná flexibilita: Schopnost ESKO Innovation navrhovat řešení, která obsahují produkty pro zajištění plné flexibility pro provozovatele sítě ČEPS. Tyto potřeby jsou od výroby elektřiny, ale paradoxně i práci s přebytky, kdy je elektřiny v síti přebytek, a ČEPS i v tomto případě musí vyrovnávat síť. Naše společnost umí navrhnout řešení, pro + výrobu i mínus spotřebu a nebo ukládání přebytečné elektřiny.

  3. Bateriová uložiště: ESKO Innovation má v portfoliu rovněž produkty BESS systémů, které jsou vhodné pro ukládání elektrických přebytků a následně využití v momentě, kdy je elektřiny naopak málo. Dokážeme tedy klientům do svých projektů navrhnout řešení, která integrují i bateriová uložiště. To je klíčové pro poskytování rychlé a flexibilní energetické podpory, zejména v době zvýšené poptávky nebo neočekávaných výpadků.


Závěrem, díky svému komplexnímu přístupu, flexibilitě a schopnosti integrovat různá řešení, včetně bateriových uložišť je ESKO Innovation jasnou volbou pro výstavbu projektů na podpůrné služby na klíč.


Níže uvedeny 3 referenční projekty na SVR+ pro ČEPS, výroba elektřiny na diesel generátorech.
Comments


bottom of page