top of page

Výstavba podpůrných služeb SVR na klíč Diesel vs Bateriová úložiště BESSVýstavba Elektrárny pro Podpůrné Služby na Klíč:

Diesel Generátory AKSA vs. Bateriová Uložiště BESS


V energetickém sektoru je důležité mít k dispozici spolehlivé zdroje energie pro poskytování podpůrných služeb, které zajišťují stabilitu a spolehlivost energetické sítě. Při výstavbě elektrárny pro podpůrné služby na klíč je však třeba zvážit vhodnost různých typů technologií. V tomto článku se zaměříme na porovnání dvou možností: diesel generátory a bateriová uložiště, přičemž každá má své výhody a nevýhody.


Diesel generátory jsou tradičním způsobem zajištění zálohového zdroje energie. Jejich prověřená spolehlivost a schopnost poskytnout vysoký výkon během krátké doby je dělá atraktivní volbou pro podpůrné služby. Do našich řešení montuje generátory značky AKSA, se kterou máme dlouhodobě vynikají zkušenost, a je velmi výhodným řešení poměr cena / výkon. Mezi hlavní výhody diesel generátorů patří:


• Spolehlivost: Diesel generátory jsou známé svou spolehlivostí a schopností poskytnout konstantní výkon i v nejnáročnějších podmínkách.

• Rychlá odezva: Diesel generátory mohou být spuštěny a dosáhnout plného výkonu během několika sekund, což je klíčové pro rychlou reakci na výpadky v dodávce energie. V rámci podpůrných služeb rozlišujeme 2 služby MFRR a AFRR z hlediska rychlosti náběhu zařízení do provozu pro vyrovnávání výkonu.

• Dlouhá životnost: Při správné údržbě mohou diesel generátory sloužit po mnoho let, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivost. Pro podpůrné služby jsou diesel generátory legislativně za stropovány na 300 motohodinách za rok. Při tomto provozu není 20 let chodu generátoru vůbec absolutně žádný problém.


Nicméně, diesel generátory mají i své nevýhody:


Emise a životní prostředí: Diesel generátory produkují emise oxidu dusíku a částic, což může mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Avšak i tato oblast se v posledních letech velmi vylepšila ať na straně filtrů pevných částic, ekologických paliv a nebo celkově snížené produkce emisí.

Závislost na palivu: Provoz diesel generátorů vyžaduje dostatečné zásoby dieselového paliva, přičemž ceny paliva mohou oscilovat nahoru i dolů.
Bateriová Uložiště: Flexibilní a Udržitelné Řešení


Bateriová uložiště BESS představují moderní a udržitelnější alternativu k diesel generátorům pro podpůrné služby. Jejich schopnost rychle skladovat a uvolňovat energii je ideální pro krátkodobé výkyvy v poptávce nebo jako záložní zdroj energie. Mezi hlavní výhody bateriových uložišť patří:


Čistá energie: Bateriová uložiště BESS nevytvářejí žádné emise během provozu, což je ekologičtější volba ve srovnání s diesel generátory.

• Rychlá odezva: Podobně jako diesel generátory, i bateriová uložiště BESS jsou schopna poskytnout energii okamžitě, což je klíčové pro rychlou reakci na výkyvy v poptávce.

Flexibilita: Bateriová uložiště BESS jsou schopna nabíjet se z obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely nebo větrné turbíny, což zvyšuje flexibilitu a udržitelnost energetického systému. Dobíjeny mohou být rovněž i diesel generátorem.


Nevýhody bateriových uložišť zahrnují:


Omezená kapacita: Bateriová uložiště mají omezenou kapacitu skladování energie ve srovnání s diesel generátory, což může být omezením pro dlouhodobé záložní zdroje energie.

Vysoké náklady na pořizovací cenu: I když se náklady na bateriová uložiště snižují, pořizovací cena stále zůstává vyšší než u diesel generátorů. Na druhou stranu z dlouhodobého provozu je provoz BESS systémů výhodnější.

Závěr


Volba mezi diesel generátory a bateriovými uložišti pro výstavbu elektrárny pro podpůrné služby na klíč závisí na mnoha faktorech, včetně požadované spolehlivosti, životního prostředí, finančních nákladů a dlouhodobé udržitelnosti. Zatímco diesel generátory nabízejí tradiční spolehlivost a rychlou odezvu, bateriová uložiště představují moderní a udržitelnější alternativu s nižšími emisemi a větší flexibilitou a do budoucna budou určitě preferovaným zdrojem z pohledu ČEPSu. Je důležité pečlivě zvážit všechny tyto faktory, s čímž vám rádi za ESKO Innovation pomůžeme.


V rámci ESKO Innovation vám navíc rádi připravíme komplexní analýzu a zpracujeme řešení na míru. Poskytneme Vám relevantní data z provozu diesel elektráren i provozu BESS systémů a společně vymyslíme a naprojektujeme to nejideálnější řešení vzhledem ke strategickým faktorům, jako je lokalita, vize projektu nebo rozpočet investora i vzhledem k investičnímu horizontu. Neváhejte a domluvte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Commentaires


bottom of page