top of page

Vydělávejte na provozu podpůrných služeb pro ČEPS

Buďte součástí pilíře české energetiky. Smlouva s agregátorem až na 10 let. 

Pomůžeme vám

s realizací na klíč

ČEPS „Česká společnost pro distribuci elektřiny“, je společnost zajišťující provoz a správu elektrické sítě v České republice. Jeho úkolem je, aby byla rovnováha v síti a balanc mezi výrobou a spotřebou. V důsledku využívání zejména obnovitelných zdrojů dochází k častým výkyvům v síti a tyto výkyvy je potřeba regulovat právě prostřednictvím podpůrných služeb. 

 

Díky změně legislativy je možné vytvářet zdroje elektřiny již od 1MW. Tyto zdroje jsou následně certifikovány a uvedeny do provozu a dokážou okamžitě vytvářet zdroje elektřiny v místě spotřeby. Jejich provozovatelé dostávají měsíční paušální částky za připravenost elektrárny a výrobu energie. 

a fungování potřebných služeb

ČEPS

Vytváříme Vaše příjmy. Poptejte cenovou nabídku na realizaci.

ESKO Innovation s.r.o realizuje výstavbu elektráren pro podpůrné služby na klíč a přináší tak svým zákazníkům dlouhodobé příjmy. Elektrárna je postavená na technologii diesel generátorů, které jsou vzdáleně ovládány v případě potřeby. Celou realizace naprojektujeme, necháme schválit, postavíme a uvedeme do provozu. Realizace je nákladově efektivní s garantovaným výnosem pro klienta.

VELIKOST INVESTICE ZÁLEŽÍ OD

  • Přenosové kapacity distribuce v místě instalace

  • Přípojného bodu v místě instalace ( v zemi nebo na sloup)

  • Dispozice  trafostanice v místě instalace

  • Smlouva o nájmu místa

Investice od 1MW kapacity  provozované 

na dieselagregátech

Investice

Návratnost 24 měsíců 

Hlavním přínosem plynoucím z poskytování podpůrných služeb je zvýšení přidané hodnoty vyrobené elektrické energie. Jinými slovy, kromě tržeb za dodávku silové energie můžete získat navíc i tržby za poskytnuté již zmíněné podpůrné služby podpůrné služby.

Výnosy

Platby za připravenost

Platby za výrobu

Smlouva s agregátorem

až na 10 let

Poskytování podpůrných služeb, jako rychle startující 10 minutová záloha, nebo dispečerská záloha spočívá v zajištění schopnosti najetí a zatížení zařízení na povel dispečera přenosové soustavy. Zařízení tedy může poskytovat podpůrné služby a přinášet Vám tržby, i když není v provozu.

I stojící zařízení může vydělávat!

Proces vyřízení

a související služby

Návrh umístění technologie

Obhlídka místa realizace​

Zprostředkování uzavření smlouvy s Distributorem o vyvedení výkonu

Zprostředkování uzavření smlouvy s agregátorem pro provozování služby SVR

Úhrada zřizovacího poplatku Distributorovi

Terénní úpravy, zabezpečení, internet a případné další drobné úprav

Certifikace výrobny a předání objednateli

Koordinace mezi provozovatelem, dodavatelem, agregátorem a dalšími subjekty

Služby spojené s vedením celého projektu

Projekt pro stavební úřad a ERU, Schválení výrobny ERU

Služby spojené se zprovozněním

Generální servis dieselagregátů

Pravidelné profylaktické servisy

Pravidelné profylaktické servisy trafostanice 

Vzdálený monitoring a helpdesk 

Standartní servisní SLA 

Služby spojené s provozem

Dodavatel generátorů společnost AKSA

Náš sklad v Holandsku

Ukázky Realizací

Novinky

Blog

bottom of page