top of page

Plná flexibilita a co znamená pro provozovatele podpůrných služeb SVR? A proč je výhodná?


Plná flexibilita v energetice: Klíčový prvek pro moderní energetické systémy


V dnešní době se svět energetiky stále více orientuje na moderní a udržitelné způsoby produkce a spotřeby energie. Jedním z klíčových prvků, který umožňuje dosáhnout těchto cílů a zároveň zajišťuje spolehlivou dodávku energie, je tzv. plná flexibilita v energetických systémech a co znamená plná flexibilita? Plná flexibilita se v energetickém kontextu odkazuje na schopnost systému rychle a efektivně reagovat na změny poptávky a nabídky energie, stejně jako na proměnlivé podmínky v síti, způsobených například obnovitelnými zdroji jako je FVE. To znamená, že systém je schopen přizpůsobit se různým situacím a potřebám prostřednictvím dynamického řízení výroby, distribuce a spotřeby energie.


Význam plné flexibility v energetice a pro ČEPS


Plná flexibilita je klíčovým prvkem pro dosažení několika důležitých cílů v energetickém sektoru:


1. Spolehlivost dodávky energie: Díky plné flexibilitě jsou energetické systémy schopny rychle reagovat na výkyvy v poptávce a nabídce energie, což zajišťuje spolehlivou dodávku elektřiny i v dobách vysoké poptávky nebo při výpadcích v síti.

2. Efektivita a optimalizace provozu: Flexibilní systémy umožňují optimalizovat provoz výroby a distribuce energie v souladu s aktuálními tržními podmínkami a požadavky na výkon. To znamená efektivnější využití zdrojů a nižší provozní náklady.

3. Podpora obnovitelných zdrojů energie: Plná flexibilita umožňuje integrovat obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární a větrné elektrárny, do energetických sítí tím, že kompenzuje jejich proměnlivost a nedostatečnou předvídatelnost.

4. Snížení emisí: Flexibilní energetické systémy mohou přispět k snížení emisí skleníkových plynů a znečištění vzduchu tím, že umožní snadnější přechod k čistým a obnovitelným zdrojům energie.


Příklady plné flexibility v praxi


Existuje několik technologií a strategií, které umožňují dosáhnout plné flexibilitu v energetických systémech:


1. Bateriová úložiště energie: Bateriová úložiště umožňují ukládat nadbytečnou energii a používat ji při nedostatku, což zvyšuje flexibilitu systému a snižuje závislost na tradičních zdrojích energie.


2. Inteligentní řízení sítě: Systémy inteligentního řízení sítě monitorují a optimalizují tok energie v reálném čase, což umožňuje rychle reagovat na změny v poptávce a nabídce.


3. Distribuovaná výroba energie: Distribuované zdroje energie, jako jsou solární panely na střechách domů a malé větrné turbíny, přispívají k decentralizaci výroby energie a zvyšují celkovou flexibilitu sítě.


4. Pružné tržní mechanismy: Pružné tržní mechanismy, jako jsou cenové signály a obchodování s flexibilním výkonem, podporují efektivní využití flexibilních zdrojů a pomáhají optimalizovat provoz systému.


Co přináší plná flexibilita provozovateli sítě ČEPS?


1. Zajištění spolehlivosti sítě: Plná flexibilita umožňuje ČEPSu rychle reagovat na výkyvy v poptávce a nabídce energie, což je klíčové pro udržení spolehlivého provozu energetické sítě. ČEPS může využívat flexibilní technologie, aby vyrovnal nerovnováhu mezi výrobou a spotřebou energie a minimalizoval riziko výpadků v dodávce elektřiny.


2. Optimalizace provozu sítě: Správa řešení na plnou flexibilitu umožňuje ČEPSu efektivně využívat dostupné zdroje energie a optimalizovat provoz energetické sítě v souladu s aktuálními podmínkami a požadavky na výkon. To může vést k nižším provozním nákladům a zvýšené efektivitě sítě.


3. Podpora integrace obnovitelných zdrojů energie: Plná flexibilita umožňuje ČEPSu integrovat obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární a větrné elektrárny, do energetické sítě tím, že kompenzuje jejich proměnlivost a nedostatečnou předvídatelnost. To může pomoci snížit emise skleníkových plynů a podpořit přechod k udržitelnějšímu energetickému systému.


4. Flexibilní řízení trhu s energiemi: Správa řešení na plnou flexibilitu umožňuje ČEPSu lépe reagovat na změny na trhu s energiemi a optimalizovat využití flexibilních zdrojů energie v souladu s tržními podmínkami. To může vést k efektivnějšímu využití zdrojů a zvýšené konkurenceschopnosti na trhu.


5. Inovace a technologický pokrok: Investice do plné flexibility umožňují ČEPSu inovovat a využívat pokročilé technologie v energetickém sektoru, což může posílit jeho pozici jako lídra v oblasti moderního a udržitelného energetického řešení.

Celkově lze tedy konstatovat, že správa řešení na plnou flexibilitu je pro ČEPS výhodná z hlediska zajištění spolehlivosti sítě, optimalizace provozu, podpory obnovitelných zdrojů energie, flexibilního řízení trhu a podpory inovací v energetickém sektoru. 


Závěr

Plná flexibilita je klíčovým prvkem pro moderní a udržitelné energetické systémy. Zajišťuje spolehlivou dodávku energie, optimalizuje provoz systému a podporuje přechod k obnovitelným zdrojům energie. Investice do flexibilních technologií a strategií jsou proto klíčové pro budoucnost energetiky a boj proti změně klimatu.

V rámci ESKO Innovation realizujeme dodávky plné flexibility na klíč. Ať už se jedná o zpracování projektu a dokumentace na míru, přes výrobu a dodávku bateriového uložiště BESS v kombinaci s diesel generátorem AKSA, a zařízením pro zpracování přebytků energie, tzv. fén. V rámci našich služeb řešíme pro naše zákazníky a investory projekt na klíč a poskytneme business case na základě hard data z provozu již existujících zařízení. Poptejte nás o nezávaznou schůzku.

Comments


bottom of page