top of page

Ukládání elektrické energie z FVE

Ukládání vytvořené elektřiny z fotovoltaických elektráren do bateriových úložišť. Jaké jsou nové legislativní změny a možnosti distribuce uložené energie?


Fotovoltaické elektrárny (FVE) jsou stále populárnějším zdrojem obnovitelné energie. Jak se technologie neustále vyvíjí, je stále důležitější najít efektivní způsoby, jak ukládat přebytečnou elektřinu, která je vyrobena během slunečných dnů. Jedním z nejperspektivnějších řešení jsou bateriová úložiště. V tomto blogovém příspěvku se podíváme na význam bateriových úložišť, jejich výhody, různé typy řešení, legislativní změny v České republice a možnosti další distribuce uložené elektřiny.


Význam bateriových úložišť


Bateriová úložiště představují klíčový prvek moderních energetických systémů. Umožňují efektivní ukládání elektřiny vyrobené z fotovoltaických elektráren, což přináší několik zásadních výhod:


 1. Vyrovnání výroby a spotřeby: Bateriová úložiště pomáhají vyrovnat rozdíly mezi výrobou elektřiny a její spotřebou. To je zvláště důležité v oblastech s proměnlivým slunečním zářením, kde výroba elektřiny může kolísat.

 2. Snížení závislosti na síti: S dostatečně velkými úložnými kapacitami mohou domácnosti a podniky snížit svou závislost na veřejné energetické síti, což může vést k úsporám nákladů a zvýšení energetické nezávislosti.

 3. Zlepšení stability sítě: Bateriová úložiště mohou také přispět ke stabilizaci elektrické sítě tím, že poskytují rychlou reakci na změny v nabídce a poptávce.Typy bateriových úložišť


Existuje několik typů bateriových úložišť, které se liší kapacitou, velikostí a použitím. Zde jsou některé z nejběžnějších řešení:

 1. Domácí bateriová úložiště: Tato úložiště jsou navržena pro jednotlivé domácnosti. Obvykle mají kapacitu mezi 5 a 20 kWh, což je dostatečné pro pokrytí běžné denní spotřeby elektřiny v domácnosti.

 2. Komerční bateriová úložiště: Pro podniky a větší budovy jsou k dispozici komerční úložiště s kapacitou mezi 50 a 500 kWh. Tyto systémy mohou výrazně snížit náklady na elektřinu a poskytnout záložní zdroje energie.

 3. Kontejnerová úložiště: Kontejnerová řešení jsou ideální pro velké projekty, včetně průmyslových aplikací a velkých fotovoltaických elektráren. Tato úložiště mají kapacitu od 1 MWe a více. Jsou flexibilní, modulární a snadno přemístitelná, což je činí vhodnými pro různé aplikace.


Kontejnerová řešení od 1 MWe - Huawei


Kontejnerová bateriová úložiště jsou specifickým typem úložišť, která se vyznačují vysokou kapacitou a modularitou. Mohou být využita jak pro ukládání energie z fotovoltaických elektráren, tak i pro jiné aplikace v oblasti obnovitelné energie. Některé z hlavních výhod těchto řešení zahrnují:

 • Modularita: Kontejnerová úložiště lze snadno škálovat přidáváním dalších kontejnerů podle potřeby, což umožňuje flexibilní reakci na rostoucí poptávku po energii.

 • Mobilita: Díky své konstrukci mohou být tato úložiště snadno přepravována a nasazována na různých místech, což je činí ideálními pro dočasné projekty nebo pro oblasti s omezenou infrastrukturou.

 • Rychlá instalace: Kontejnerová řešení jsou navržena pro rychlou a jednoduchou instalaci, což snižuje čas potřebný k uvedení do provozu.

Mezi přední poskytovatele těchto řešení patří společnosti jako Tesla, Siemens, ABB a další, které nabízejí širokou škálu kontejnerových bateriových úložišť s kapacitou od 1 MWe až po několik desítek MWe.Nové legislativní změny v České republice: LEX OZE 2 a LEX OZE 3


Legislativa hraje klíčovou roli v podpoře rozvoje obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivního využití. V České republice došlo v posledních letech k významným změnám v oblasti legislativy, které mají přímý dopad na využívání fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť.

 1. LEX OZE 2: Tato legislativa se zaměřuje na zjednodušení administrativních procesů pro instalaci malých a středních fotovoltaických systémů. LEX OZE 2 zkracuje dobu potřebnou pro získání povolení a snižuje byrokratické překážky, což usnadňuje rychlejší rozvoj fotovoltaických projektů.

 2. LEX OZE 3: Novela zákona LEX OZE 3 se zaměřuje na podporu velkých projektů obnovitelné energie, včetně bateriových úložišť. Tento zákon zavádí finanční pobídky a dotační programy pro výstavbu a provoz velkokapacitních bateriových úložišť, což motivuje investory k většímu zapojení do této oblasti.


Možnosti další distribuce uložené elektřiny


Uložená elektřina v bateriových úložištích nabízí několik možností dalšího využití a distribuce:

 1. Lokální spotřeba: Uložená elektřina může být využita k pokrytí energetických potřeb domácností, podniků nebo komunit během období nízké produkce elektřiny z fotovoltaických elektráren.

 2. Prodej do sítě: Přebytečná elektřina může být prodána zpět do veřejné sítě, což umožňuje vlastníkům bateriových úložišť generovat dodatečný příjem a přispívat k celkové stabilitě sítě.

 3. Virtuální elektrárny: Bateriová úložiště mohou být propojena do virtuálních elektráren, kde jsou centrálně řízena a optimalizována pro maximalizaci efektivity a ekonomického přínosu.

 4. Záložní zdroje: Bateriová úložiště mohou sloužit jako záložní zdroje energie během výpadků elektrické sítě, což zajišťuje nepřerušovaný provoz kritických zařízení a infrastruktury.


Jak vám může pomoci ESKO Innovation?


Jako ESKO Innovation nabízíme komplexní řešení pro výběr a instalaci bateriových úložišť. Dokážeme vám pomoci s výběrem vhodného řešení bateriového úložiště, a to na základě vašich konkrétních potřeb a požadavků. Z výrobců, které zastupujeme, vybereme to správné řešení a zajistíme odbornou instalaci, čímž zajistíme maximální efektivitu a spolehlivost vašeho energetického systému. Naše zkušenosti a odborné znalosti vám pomohou nejen ušetřit náklady, ale také přispět k udržitelnému využívání obnovitelných zdrojů energie.


Závěr


Ukládání elektřiny z fotovoltaických elektráren do bateriových úložišť je klíčovým krokem k dosažení energetické nezávislosti a udržitelnosti. Bateriová úložiště, a zvláště kontejnerová řešení s kapacitou od 1 MWe, nabízejí flexibilní a efektivní způsob, jak maximalizovat využití vyrobené energie a zajistit stabilní dodávky elektřiny. Nové legislativní změny v České republice, jako jsou LEX OZE 2 a LEX OZE 3, dále podporují rozvoj této oblasti a otevírají nové možnosti pro využití a distribuci uložené elektřiny. Investice do těchto technologií představuje nejen ekonomickou, ale i ekologickou výhodu, která přispívá k ochraně životního prostředí a rozvoji obnovitelných zdrojů energie.

Comments


bottom of page